O nama

OTOK  KAPRIJE

Otok Kaprije smješten je na centralnom dijelu Šibenskog arhipelaga između otoka Zmajan i Kakan,  15 km jugozapadno od Šibenika, površine je 6,97 km2 i ukupne duljine obale 25,211 km. Nalazi se u središtu tzv. Šibenskih voda s oko 80 otoka, otočića i hridi, u blizini dvaju nacionalnih parkova Kornata i Krke. Jedino naselje na otoku također se naziva Kaprije koje okružuju brežuljci od kojih je najviši Velika glavica (132 m). Otok je nazvan po mediteranskoj biljci kapara, čiji pupoljci služe kao začin, postoji i teorija da je otok dobio ime po talijanskoj rijeci capra, što znaci koza.
Od vegetacije na otoku nalazimo travu i makiju sa rijetkim borovim šumicama. Podno brežuljaka smještene su manje obradive površine na kojima uspijevaju uglavnom vinova loza i maslina. Uz poljoprivredu, stanovnici Kaprija ( njih cca. 130 ) poznati su kao vrsni ribari i pomorci, a u novije vrijeme i kao gostoljubivi domaćini.
Na Kapriju postoji samo jedno naseljeno mjesto u kojem se nalaze pošta, ambulanta, trgovina, 10 - ak ugostiteljskih objekata - restorana, pizzeria i caffe bar-ova. 
Prirodno zaklonjena od svih vjetrova, na sjeverozapadnoj strani otoka, kaprijska luka omogućuje siguran vez mnogobrojnim jahtama i nautičarima željnim odmora i kušanja domaćih specijaliteta. Zahvaljujući dobroj brodskoj povezanosti sa Šibenikom, osim nautičara, otok Kaprije svojom ljepotom, kristalno čistim morem, ribljim specijalitetima i skrovitim uvalicama, privlači danas sve više izletnika i turista. 


POVIJEST OTOKA

U XIV. st. pripadao je šibenskoj plemičkoj obitelji Ljubić. Mletacki dužd Barbadigo u XV. st. darovao ga je poznatoj šibenskoj obitelji Divić uz uvjet da na otoku zbrinu stoku onih koji su morali bježati pred Turcima. Oko 1500. godine na otok su, bježeći pred Turcima, iz Primoštena doselile obitelji Jelovčić i Radovčić, od kojih potječu gotovo svi stanovnici otoka. Župna crkva sv. Petra podizana je u XVI. i XVII. stoljeću, obnovljena i proširena 1801. godine. 


POVEZANOST OTOKA S KOPNOM

Luka Kaprije je glavna i najveća uvala na otoku u kojoj je smješten priobalni dio naselja Kaprije.    
U njoj se nalazi pristanište trajekta. Kaprije je s kopnom tj. sa Šibenikom povezano trajektnom linijom
( Jadrolinija ) i brzobrodskom linijom ( Broč ) koje prosječno voze 4 puta dnevno. Unatoč trajektnoj povezanosti osobni automobili ne smiju na otok zbog nerazvijene infrastrukture, što daje ovom otoku posebno mirni ugođaj i čisti zrak. Na otoku postoje samo manje i uske ceste.
U budućnosti se planira napraviti parkiralište te proširiti postojeće ceste.


VILLA MIRANDA

Nalazi se 500 m od samog centra otoka te ujedno i od pristaništa trajekta. 
Udaljenost od:
mora 8 m
centra 500 m
trgovine 500 m
restaurant (u naselju) 500 m
ambulante 600 m,
pošte 500 m,
trajektno pristanište  550 m.

Drago nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu i ugodan boravak u našim apartmanima. Želimo Vaš boravak učiniti bezbrižnim opuštajućim i ispunjen ugodnim nezaboravnim trenucima.
Stoga molimo, pročitajte pažljivo sljedeće korisne informacije:

Ulaz u apartman je od 9 sati na dan vašeg dolaska. 
Na dan odlaska molimo do 12 sati napustiti apartman.
Zabranjeno je uvođenje nepoznatih osoba bez dozvole vlasnika.
Molimo Vas, u satima odmora od 14:00 do 17:00 i od 23:00 do 9:00 sati, poštujte mir i red
Inventar apartmana nije dozvoljeno iznositi na plažu.
Za vrijeme odsutnosti iz apartmana, zbog sigurnosti zaključajte vrata
Gosti-roditelji su odgovorni za ponašanje svoje djece, a u interesu mira i sigurnosti
Zahvaljujemo Vam se na pozornosti i želimo Vam ugodan odmor.                                                           About Us


KAPRIJE

Kaprije island is located in the central part of the Sibenik archipelago between the islands Zmajan and Kakan, 15 km southwest of Sibenik area is 6.97 km2 and a total coastline length 25.211 km. It is located in the center of the so-called. Šibenskih water with about 80 islands, islets and rocks, near two national parks Kornati and Krka. The only settlement on the island is also called Kaprije surrounding hills among which the highest United head (132 m). The island is named after the Mediterranean caper plant whose buds are used as a spice, there is a theory that the island got its name from the Italian word Capra, which means goat.
The island vegetation comprises grass and bushes and very rare pine forests. Foot of the hills are smaller fields where mainly olives and grapes are cultivated. With agriculture the inhabitants (of them approx. 130) are known as skilled fishermen and seamen and lately also, as hospitable hosts.
Kaprije has only one village in which there are post office, shop, 10 - even restaurants - restaurant, pizzeria and cafe's.
Naturally sheltered from all winds, on the northwestern side of the island, the port of Kaprije enables safe berthing to the numerous yachts and boaters looking to relax and savor the homemade specialties. It is well connected with Sibenik, besides the yachtsmen, Kaprije with its beauty, crystal clear water, fish specialties and hidden coves, attracts many visitors and tourists.


HISTORY OF THE ISLAND

In XIV. c. Sibenik belonged to a noble family Ljubic. The Venetian Doge Barbadigo in XV. c. gave him a well-known family of Sibenik Divić provided that the island be taken care of cattle, those who had to escape from the Turks. In about 1500, the island was, fleeing from the Turks, from Primosten family moved Jelovcic and Radovčić, some of which date back almost all the inhabitants of the island. The parish church of St. Peter erected in the XVI. And XVII. century, rebuilt and extended in 1801.


Connections with the coast

Luka Kaprije is the main and the largest bay on the island, which houses the coastal part of the settlement of Kaprije.
It houses the ferry dock. Kaprije to the mainland ie. With Sibenik connected by ferry
(Jadrolinija) and express lines (Broc) which on average are 4 times a day. Despite ferry connection between personal cars are not allowed on the island due to underdeveloped infrastructure, which makes this island particularly peaceful atmosphere and fresh air. On the island there are only small and narrow roads.
In the future it is planned to make a parking lot and expand the existing road.


VILLA MIRANDA

It is located 500 m from the center of the island and also from the ferry pier.
Distance from:
Sea 8 m
center 500 m
shop 500 m
restaurant (in the village) 500 m
ambulance 600 m,
mail 500 m,
ferry port 550 m.

We are pleased to welcome you and a pleasant stay in our apartments. We want to make your stay carefree and relaxing filled with unforgettable moments.
Please, read carefully the following useful information:

The entrance to the apartment is from 9 pm on the day of your arrival.
On the day of departure please to 12 hours to leave the apartment.
No strangers person without permission of the owner.
Please, in the hours of 2:00 p.m. to 17:00 and 23:00 to 9:00 pm, to observe peace and order
Inventory of the apartment is not allowed to be on the beach.
While absent from the apartment, because of the security door lock
Guests-parents are responsible for their children's behavior, and in the interest of peace and security

Thank you for your attention and wish you a pleasant stay.